Privaatsustingimused

K&R Stiilisalong on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsustingimused, mis käsitlevad andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Ole hea ja leia aega, et alljärgnev läbi lugeda:

Üldist

Meie veebisaiti kasutama asudes soovime, et oled meie privaatsuspõhimõtete ja -tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuse üldtingimusi muuta, kuid kinnitame, et hoiame oma privaatsuspoliitika ajakohase ja meie veebisaidil Sinule alati kättesaadavana.

Kõigi privaatsustingimuste või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@stiilisalong.ee. Sul on alati õigus pöörduda oma küsimustega ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida K&R Stiilisalong kogub ja töötleb Sinu poolt tellitud kauba kättetoimetamiseks või vajadusel Sinuga ühenduse võtmiseks. Sinu isikuandmeid küsime nii vähe kui võimalik, kuid niipalju, kui on vajalik kauba kättetoimetamiseks. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Kogutud isikuandmete abil saame Sind teavitada tooteuudistest, kampaaniatest, soodusmüükidest jms. Kui sa ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saad ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Kogutud isikuandmete säilitamine

Privaatsustingimustega nõustumisel annad meile nõusoleku enda andmete kasutamiseks eelpoolkirjeldatud toimingute teostamiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta meie veebilehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisega. Pane tähele, et nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu (nõusoleku tagasivõtmisele eelneval perioodil jääb isikuandmete kasutamise luba kehtivaks).

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kõik K&R Stiilisalongi e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot, mida ei avaldata kolmandatele osapooltele. K&R Stiilisalong rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. K&R Stiilisalongil on õigus (ja kohustus) isikuandmeid avaldada vaid õigusaktides sätestatud nõuetest ja kohustustest lähtuvalt (sh kooskõlas EV Raamatupidamise seadusega). Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on KL Käsitöö & Disain OÜ. Juurdepääs andmetele ja õigus nende töötlemiseks on ainuisikuliselt ettevõtte juhil.

Kliendil on õigus nõuda teavet oma andmete kasutamise kohta ning endale andmete kasutamise teabe edastamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Vältimaks andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (isiklikult või digitaalselt allkirjastatuna). Teabe edastamise taotlustele vastame hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.